ارزش های سازمانی

ارزش های سازمانی ما، منعکس کننده باورها و اولویت های شرکت از جنبه های اخلاق حرفه ای و حوزه ماموریت های سازمانی بوده و راهنمای تصمیم گیری رهبران و هدایت گر رفتار کارکنان ما هستند.

ارزش‌های سازمانی می‌توانند به عنوان مبنایی مورد استفاده قرارگیرند که براساس آنها شیوه رفتار روزانه کارکنان و مبنای تصمیم گیری‌ها در محل کار را مشخص‌نمود. این ارزش ها از ابتدای تاسیس شرکت گازاب هدایت گر رفتار، کردار و اندیشه کارکنان و مدیران سازمان بوده اند و در یک کلام معرف فرهنگ این سازمان هستند. 

اصول و ارزش های ششگانه ما به شرح ذیل می باشد:

 

رضایت مشتری
رضایت مشتری همواره اصلی ترین هدف ما بوده و مبنای تمام تصمیم گیری های ماست.
صداقت و درستی
رفتار مودبانه و احترام آمیز به همراه رعایت حقوق فردی و اجتماعی دیگران
کار گروهی
تشویق به کار گروهی مبتنی بر احترام و صداقت در جهت دستیابی به اهداف و آرمان‌های مشترک .

 

حرفه ای گری
استفاده از تجربیات و تخصص در جهت دستیابی به بهترین نتیجه ممکن.
خلاقیت و نوآوری
خلق، ارایه و اجرای ایده های جدید در راستای بهبود عملکرد سازمان
انعطاف پذیری
انعطاف پذیری در مقابل تغییرات و ایده های نو.

با کمال میل از سوالات شما استقبال می کنیم و به دنبال روابط تجاری حرفه ای در بلند مدت با شما هستیم.

تلفن: (۰۲۱) ۸۸۸۶۰۶۷۵

تماس با ما