پروژه‌ها

ما یک تولیدکننده پیشرو شیرهای قبل از رگلاتور در ایران هستیم

پروژه های نفت و گاز

شرکت پالایشگاه نفت تهران

کارفرما: پالایشگاه نفت تهران

شرکت پالایشگاه نفت اصفهان

مجری: الف کارفرما: پالایشگاه نفت اصفهان شرکت مشاور: الف محصولات ارائه شده: الف

شرکت پالایش گاز خانگیران

مجری: شرکت پالایش گاز خانگیران کارفرما: شرکت پالایش گاز خانگیران شرکت مشاور: شرکت پالایش گاز خانگیران محصولات ارائه شده: شرکت پالایش گاز خانگیران

خطوط انتقال گاز

مجری: شرکت ملی گاز ایران کارفرما: مهندسی و توسعه گاز ایران شرکت مشاور: 1 محصولات ارائه شده: 12

پروژه های پتروشیمی

شرکت پتروشیمی بوشهر

مجری: شرکت پتروشیمی بوشهر کارفرما: شرکت پتروشیمی بوشهر شرکت مشاور: شرکت پتروشیمی بوشهر محصولات ارائه شده: شرکت پتروشیمی بوشهر

شرکت پتروشیمی امیر کبیر

مجری: چگالش کارفرما: شرکت پتروشیمی امیر کبیر شرکت مشاور: شرکت پتروشیمی امیر کبیر محصولات ارائه شده: شرکت پتروشیمی امیر کبیر